فهرست بستن

اشنایدر۲۴ ولت

برنداشنایدرمدلRSB1A120BDتعداد کنتاکت۱ولتاژ بوبین۲۴VDCجریان۱۲ آمپر در دمای-۴۰ تا ۴۰متوسط مقاومت بوبین۱۴۴۰ اهم در دمای ۲۰ درجهمحدوده ولتاژ کاری۱۶٫۸ تا ۳۶ ولتنوع کنتاکتAgNiعمر کنتاکت۳۰ میلیون بارساختاتریش اطلاعات…