فهرست بستن

این شرکت افتخار دارد با تجربه بیش از ۱۵ سال در زمینه طراحی و ساخت سیستم های الکترونیکی شرکت های دانش بنیان وشرکت های صنعتی را جهت ساخت سیستم های مورد نیازشان یاری رساند.