فهرست بستن

پایا انرژی پارس در سال ۱۳۹۷ توانسته است محصول اینترنت اشیا را تولید و بعنوان MASTER یا پروتکل های KNX و ModBus سازگار شود.

علاوه بر آن با توجه به کیفیت محصولات  اروپایی امکان تامین قطعات و پلتفرم های مربوطه را  جهت سازمان ها و دانشگاه ها، محیا ساخته است.

محصولات اینترنت اشیا با سه نوع سازگاری  LoRa ،SogFox، NB-IOT