فهرست بستن

LoRa یک استاندارد ارتباطی اینترنت اشیا است که در فرکانس۸۶۸ مگا هرتز کار می کند.ازمزایای اصلی این پروتکل توان مصرفی کم و برد بلند ارتباطی است.

این برد بلند ارتباطی امکان استفاده این سیستم ها را در فضاهای شهرکی،دانشگاه ها، مناطق روستایی یا کشاورزی وسیع فراهم می آورد.

سنسورهای حرکتی

سوییچ های Outdoor

سنسورهای تشخیص دود و کیفیت هوا