فهرست بستن

استفاده از سیستم های کنترلی بی سیم امکان ایجاد کنترل بر روی تجهیزات را در فضاهایی که امکان سیم کشی وچود ندارد محیا میسازد.(ساختمان های ساخته شده)

شرکت ELKO دارای رنج محصول وسیع در رنج فرکانسی ۸۶۸مگا هرتز امکان کنترل تجهیزات مختلف را بصورت بیسیم فراهم میسازد.